serce za odwagę

Wielkie serca małych dzieci

Na czym polega akcja
"Serce za odwagę?"

Jaki jest jej cel?  Przygotowujemy kartki świąteczne dla kombatantów II wojny światowej, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę. 
W ten symboliczny sposób złożymy podziękowanie za wielką odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w czasie wojny. 
Oddamy hołd osobom, dzięki którym na co dzień możemy bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę – bez przeszkód.

serce za odwagę

Kto może wziąć udział w akcji?

Do wzięcia udziału w akcji zachęcamy wszystkie dzieci! 

Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem lub nauczycielem – namów do wzięcia udziału najbliższych!

1
szkół
1
uczniów
1
kraje
1 %
satysfakcji


Jak wziąć
udział w akcji?

– przygotuj kartki

– spakuj je w jedną kopertę lub paczkę

– wyślij na adres organizatorów akcji

– ciesz się radością weteranów

Szczegóły akcji

Kto pyta, nie błądzi.
Organizatorzy
 1. Organizatorami akcji „Serce za odwagę” są:
  1. Stowarzyszenie Głos Bohatera z siedzibą w Lublinie (ul. Kaprysowa 5/43, 20-843 Lublin, KRS: 0000585465, glosbohatera.pl),
  2. „Stowarzyszenie Pro Patria-Lokalni Patrioci” z siedzibą w Dobrzykowie (ul. Obrońców Dobrzykowa 65, 09-530 Dobrzyków, KRS: 0000510059, lokalnipatrioci.com),
  3. Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku (ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock),
  4. Fundacja Pamięci Narodów (ul. Bergamotki 2/53, 02-765 Warszawa)
dalej jako: „Organizatorzy”.
 
Cel akcji
 1. Celem akcji jest przygotowanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi (dalej jako: „Bohaterzy”).
 
Kto może wziąć udział w akcji?
 1. Do akcji „Serce za odwagę” mogą zgłaszać się wszystkie chętne przedszkola oraz szkoły podstawowe.
 
Zasady udziału w akcji
 1. W celu wzięcia udziału w akcji „Serce za odwagę” szkoła/przedszkole wysyła
  w kopercie/paczce kartki świąteczne przygotowane przez uczniów:
  1. format kartek – max. A4, prace płaskie, technika dowolna,
  2. życzenia świąteczne dla Bohaterów znajdujące się w środku oraz data i nazwa miasta,
  3. kartki indywidualne (od każdego dziecka) lub zbiorowe (od całej grupy).
 2. W celu otrzymania od Organizatorów podziękowania za udział w akcji, na kopertach/paczkach zawierających kartki świąteczne (pod adresem nadawcy),należy wskazać adres mailowy, na który ma zostać przesłane podziękowanie. W dniu otrzymania przesyłki z kartkami Organizatorzy prześlą na niego podziękowania dla szkół/przedszkoli biorących udział w akcji. Podziękowanie może obejmować również wskazanie z imienia i nazwiska nauczycieli/opiekunów biorących udział w akcji, pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nauczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska), dołączając do przesyłki z kartkami świątecznymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartki prosimy wysyłać do 13.12.2019 r. na adres:
FUNDACJA PAMIĘCI NARODÓW
ul. Bergamotki 2/53
02-765 Warszawa
                                                      lub
z dopiskiem „SERCE ZA ODWAGĘ”
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Ciechomicka 68
09-402 Płock
 1. Kartki zostaną wręczone Bohaterom osobiście lub pocztą przez Organizatorów. Relacje znaleźć będzie można na stronie internetowej wydarzenia (www.sercezaodwage.pl) oraz stronach internetowych Organizatorów.
 2. Możliwe jest również przesłanie do Organizatorów zdjęć z przygotowania kartek świątecznych/grup dzieci w celu promocji akcji „Serce za odwagę” pod warunkiem wyrażenia przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci; w przypadku utrwalenia na zdjęciach wizerunków nauczycieli/opiekunów, pod warunkiem wyrażenia przez nauczycieli/opiekunów zgody na wykorzystanie ich wizerunków.
 3. Przesłanie zdjęć, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez autora zdjęcia licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej, na wykorzystywanie zdjęcia w celu promocji akcji „Serce za odwagę” nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:
  1. zwielokrotnianie zdjęcia,
  2. sporządzanie i zwielokrotnianie utworów zależnych,
  3. rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie zdjęć, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Powyższe uprawnienia Organizatorzy mogą wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji zdjęć koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.
 
Dane osobowe
 1. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy.
 2. Organizatorzy nie wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: [kontakt@sercezaodwage.pl] lub adres siedziby Organizatorów wskazany w ust. 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki zadań Organizatorów określonych w Regulaminie.
 4. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres do wysłania podziękowań (w zakresie dotyczącym danych osobowych nauczycieli/opiekunów, o których mowa w ust. 5 Regulaminu) oraz przez okres promowania akcji „Serce za odwagę” (w zakresie danych osobowych zawartych w zdjęciach i zgodach na wykorzystanie wizerunku, o których mowa w ust. 8 Regulaminu).
 5. Jeśli będzie to uzasadnione, Organizatorzy mogą przekazywać dane osobowe innym podmiotom, wśród których są: audytorzy, kancelarie prawne, dostawcy usług marketingowych, firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania.
 6. Organizatorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zadań Organizatorów wskazanych w Regulaminie będzie znaczenie utrudniona lub wręcz niemożliwa.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorów przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Organizatorzy naruszą przepisy RODO.
 10. Organizatorzy nie będą wykorzystywał Pani/Pana danych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Kontakt
 1. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 504 856 876 oraz adresem mailowym kontakt@sercezaodwage.pl.
Kartki prosimy wysyłać do 13.12.2019 r. na adres:
FUNDACJA PAMIĘCI NARODÓW 
ul. Bergamotki 2/53, 02-765 Warszawa
                                         lub
           MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 ul. Ciechomicka 68 09-402 Płock

z dopiskiem „SERCE ZA ODWAGĘ”
Członkowie Fundacji Pamięci Narodów, Stowarzyszenia „Pro Patria – Lokalni Patrioci” oraz  Stowarzyszenia Głos Bohatera będą wręczać kartki osobiście lub pocztą.
Otrzymają je żyjący Powstańcy warszawscy oraz żołnierze Podziemia Niepodległościowego.
Kartki trafią do weteranów żyjący w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi.
Tak! Prosimy o wpisanie na kopertach (pod adresem nadawcy) adresu mailowego placówki, bądź też imion i nazwisk opiekunów dzieci biorących udział w akcji
W dniu otrzymania przez nas przesyłki z kartkami wysłane zostaną na niego podziękowania w formie skanu dla szkół/przedszkoli oraz nauczycieli biorących udział w akcji.
UWAGA! Do otrzymania podziękowań konieczne jest wydrukowanie i przesłanie wraz z kartkami wypełnionego dokumentu „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela”.
Akcja „Serce za odwagę” to wspólna inicjatywa Fundacji Pamięci Narodów, Stowarzyszenia Głos Bohatera, Stowarzyszenia „Pro-Patria – lokalni patrioci” oraz Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku.
Paweł Jaworski (Fundacja Pamięci Narodów)
Łukasz Strzelecki (Pro-Patria – lokalni Patrioci)
W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 504 856 876 oraz adresem mailowym kontakt@sercezaodwage.pl.

serce za odwagę

Do kogo trafią kartki?

Adresatami kartek przygotowanych przez dzieci są żyjący Powstańcy warszawscy oraz żołnierze Podziemia Niepodległościowego.

Podziękujmy im za wolną i niepodległą Polskę!

serce za odwagę

A to już za nami...

Wzięli udział w akcji "Serce za odwagę 2020"

Przedszkole nr.236 ,,Mali Odkrywcy” w Warszawie 
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
Przedszkole Drawsko Pomorskie
Szkoła Podstawowa w Siennej 
Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie 
Publiczne Przedszkole ,,Bajka” nr 1 w Niemodlinie
Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim
Przedszkole nr 96 ,,Jarzębinka” w Poznaniu 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążnie 
Zespół Szkół nr 1 w Ropczycach
Miejskie Przedszkole nr. 14 w Płocku
Zespół Szkolno-Przedszkolnu w Brzeźnicy
Miejskie Przedszkole nr 38 w Rudzie Śląskiej 
Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu
Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku
Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce
Sklep Urwiskowo w Bełchatowie
Przedskole Samorządowe w Strykowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tarnowskich Górach
Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Jasiennicy
Miejskie Przedszkole nr 67 w Katowicach
Przedszkole nr 6 w Zawierciu
Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie
Miejskie Przedszkole nr 16 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku
Miejskie Przedszkole im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku
Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi
Przedszkole Samorządowe ,,Baśniowa Kraina” w Chmielnie
Miejskie Przedszkole nr 4 w Płocku
Przedszkole Bajeczka w Ostrołęce
Przedszkole nr 154 w Warszawie
Przedszkole nr 5 w Luboniu
Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku
Przedszkole nr 6 w Zamościu
Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi
Niepubliczne Przedszkole Angielska Chatka w Tychach
Przedszkole nr 37 w Poznianiu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie
Przedszkole nr 4 w Elblągu 
Przedszkole Samorządowe nr 81 w Białymstoku
Miejskie Przedszkole nr. 14 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 16 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 4 w Płocku
Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku
Przedszkole Publiczne w Czyżowicach
Przedszkole Publiczne Bajeczny Zakątek w Rogowie
Przedszkole Nr 294 „Promyk Czerniakowa”
Przedszkole Gminne w Urszulinie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Broniewicach
Smorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach
Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat”
Przedszkole Publiczne nr 5 w Szczecinie
Miejskie Przedszkole nr 2 „Fantazja” w Szczytnie
Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach
Szkoła Podstawowa w Paczynie
ZPO w Przybyszewie
Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczucinie
Przedszkole nr 2 w Kórniku „Cztery Pory Roku”
Przedszkole Twórcze ToTu z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
Przedszkole nr 3 w Sieradzu
Przedszkole nr 384 „Tajemniczy Ogród” w Warszawie
Gminne Przedszkole w Nowinach
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli
Przedszkole Niepubliczne „Miś” w Szczecinku
Szkoła Podstawowa (Oddział Przedszkolny) im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Trzcińsku-Zdroju
Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej
Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Białogardzie
Miejskie Przedszkole nr 25 w Płocku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu
Przedszkole Niepubliczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Częstochowie
Przedszkole nr 50 w Warszawie
Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu
Przedszkole Samorządowe w Rajsku
Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
Szkoła Podstawowa w Koźminie
Przedszkole Samorządowe nr 86 w Białymstoku
Przedszkole nr 1 w Kłecku
Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych
Przedszkole nr 27 „Malutkowo” w Gdyni
Przedszkole nr 87 „Wrocławskie Dzieciaki” we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 225 w Warszawie
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Sokołowie Podlaskim
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krąplewicach
Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej
Samorządowe Przedszkole nr 99 w Krakowie
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
Przedszkole nr 210 w Warszawie
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek” w Podegrodziu
Przedszkole Samorządowe w Raniżowie
Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku
Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie
Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach
Przedszkole Niepubliczne „Leśna Kraina” w Warszawie
Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka” z Przedszkola Samorządowego nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku
Przedszkole nr 77 „Koraliki” w Poznaniu
Pani Sylwia L.S. z Gransvagen w Szwecji
Niepubliczne Przedszkole „Zacisze” w Olsztynie
Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie
Przedszkole Niepubliczne „Lokomotywa” w Bydgoszczy
Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa w Leśmierzu
Przedszkole Publiczne w Klonowej Oddział w Kuźnicy Błońskiej
Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
Przedszkole Publiczne w Przeczy
Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce
Alicja Mielcarek z Czarnego Błota
Przedszkole Miejskie nr 12 w Toruniu
Przedszkole nr 292 w Warszawie
Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach
Przedszkole nr 24 „Bajkonutki” w ZSP nr 11 w Poznaniu
Niepubliczne Przedszkole „Pyza i Ja” w Krakowie
Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie
Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku
Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim
Przedszkole Gminne w Piotrowicach
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Kotuniu
Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach
Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku
Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” w Bydgoszczy
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
Przedszkole TWP nr 7 „Poziomka” w Olsztynie
Przedszkole Miejskie nr 218 w Łodzi
Publiczne Przedszkole w Golicach
Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”
Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Św. Łukasza
ZSP Palcza
Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla chłopców „Szkwał” w Olsztynie
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku
Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa w Tarnobrzegu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach
Przedszkole Miejskei nr 1 w Świnoujściu
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
Przedszkole w Waplewie
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku
Przedszkole nr 4 im. Anioninkowe Skrzaty w Poznaniu
Przedszkole Samorządowe w Kłaju
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej
Miejskie Przedszkole nr 21 w Siedlcach
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bajkowa Kraina” w Jaśle
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Krakowie
Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu
Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu
Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie
Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie
Oddziały Przedszkolne przy SP nr 51 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie
Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej
Przedszkole nr 3 w Barcinie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Krakowie
Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi
Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” w Ząbkach
Przedszkole nr 1 w Mikołowie
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie
Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie
Publiczne Przedszkole w Wielu
Przedszkole Samorządowe „Tęczowa Kraina” w Alwerni
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku
Przedszkole Miejskie nr 4 w Dębicy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Bożem
Przedszkole Samorządowe nr 76 w Krakowie
Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu
Przedszkole nr 4 „Bajkowa Kraina” w Międzyrzeczu
Przedszkole w Skibniewie
Przedszkole Publiczne w Flipowicach
Przedszkole nr 37 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa w Dęborzynie
Przedszkole Publiczne w Trzebieży
Przedszkole w Suszu
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie
Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi
Przedszkole Publiczne nr 35 we Włocławku
ZPO w Koprzywnicy